"> മാതൃകയാവേണ്ടവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ…..? മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഫോർഡ് ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ച് ട്രംപ് | Malayalam Express TV
Top